Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 2012
Datum zadnje prenove: julij 2018
Naročnik: Kobariški muzej d.o.o.
Priprava gradiva: Kobariški muzej d.o.o.

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Projektni vodja: 
Grafična podoba: 
Programiranje: ,
Uporabniška podpora: 
Fotografije 360°: Video produkcija Vizualist
Vizualistlogo
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.