"Dajte nam kruha! Sklenite mir!"

datum: 01.04.2019

kategorija: Dogodki in novice


Kobariški muzej v petek, 12. aprila 2019 ob 19. uri vabi na predavanje dr. Petre Testen Koren »Dajte nam kruha! Sklenite mir!« Prehrana, pomanjkanje in protesti – ženske preživetvene strategije med prvo svetovno vojno.

Ob odprtju e-razstave Ženske v prvi svetovni vojni bo dr. Petra Testen Koren predstavila eno izmed številnih obravnavanih tematik – vprašanje prehrane. To temeljno vprašanje preživetja kot rdeča nit povezuje celotno vojno dogajanje in ženske kot glavne protagonistke postavlja v položaj hranilk družin, skrbnic na kmetijah, delavk v tovarnah, kršilk zakonov, upornic, protestnic, aktivistk za mir in nasprotnic vojni.   

Dr. Petra Testen Koren, ena izmed soavtoric e-razstave, je zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, trenutno sodeluje z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer pri evropskem projektu, ki se ukvarja z vlogami žensk v povojnih, tranzicijskih obdobjih po prvi in drugi svetovni vojni ter v devetdesetih letih preteklega stoletja.

Sledilo bo odprtje e-razstave Ženske v prvi svetovni vojni v prostorih Ustanove Fundacije »Poti miru v Posočju« in pogostitev v muzejskem klubu.

»Vloga žensk v prvi svetovni vojni je bila (pre)dolgo zapostavljena zgodovinopisna tema. Z namenom, da bi zapolnili to zgodovinopisno vrzel in širšo javnost seznanili z novimi zgodovinopisnimi dognanji, smo zasnovali razstave o ženskah, ki so živele in delovale v vojnem času. Razstave, ki so posvečene štirim vojnim letom (1914, 1915, 1916 in 1917) in začetkom povojnega obdobja, prvenstveno prikazujejo dogajanje v neposredni bližini soške fronte in njenem zaledju. Pozorno sledijo tudi vojnim dogajanjem v širšem mednarodnem prostoru. Protagonistke posameznih tematskih prikazov in obravnav so ženske, in sicer kot žene, matere, sestre, hčere, dekleta, kmetice in delavke, meščanke in aristokratinje, dobrodelne dame, prostitutke, upornice, podpornice in nasprotnice vojni; ženske s svojimi biografijami in družbenimi vlogami, ki jih je vojni čas določal in zaznamoval.«
prof. dr. Marta Verginella, vodja projekta

E-Razstava Ženske v prvi svetovni vojni je nastala kot plod sodelovanja med Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju«. Pri tem gre omeniti še sodelujoče institucije ZRC SAZU, Kobariški muzej, Tolminski muzej, Goriški muzej, Muzej novejše zgodovine in Narodni muzej Slovenije.