2. nadstropje

V drugem nadstropju je predstavljeno gradivo o sklepnem dejanju soške fronte, o 12. soški bitki, protiofenzivi elitnih nemških in avstro-ogrskih enot, poimenovani Kobariška bitka. Italijansko poveljstvo so 24. oktobra 1917 presenetile prav na goratem območju Zgornjega Posočja in z novo taktiko vojskovanja dosegle zmago, ki je zadnje leto vojno preselila globoko na italijansko ozemlje. Napadalci so morali v pripravo ofenzive vložiti izreden napor in v dobrem mesecu do vznožja gora prepeljati kar za 2400 vlakov potrebnega materiala in mož, nato pa ga prenesti in prepeljati preko gora v Soško dolino. Obiskovalcem muzeja obsežnost te naloge ponazarja 27 m2 velik relief Zgornjega Posočja v merilu 1:5000 in veliki zemljevidi premikov in razporeditve enot.

14. oktober
"Po zajtrku sem pregledal 119. in 121. polk: odlično stanje. Čudovit človeški material."

26. september (Kobilja glava 1475 m)
"Ko smo dosegli vrh … smo lahko iz višine opazovali gorovje, ki ga je zasedel sovražnik… Našim generalom je bilo potrebno razložiti namen, cilje in podrobnosti našega načrta. Vse nam je šlo odlično od rok, saj se je bojišče razgrinjalo pod nami kot ogromen zemljevid."

(General Otto von Below, poveljnik XIV. Avstrijsko- nemške armade, Dnevnik)

Priprave na bitko in njen potek dokumentirajo številne fotografije, posnete predvsem v drugi polovici oktobra 1917 in prvih dneh bojev, najbolj obširno pa je predstavljeno dogajanje v Bovški kotlini vključno z nemškim napadom s plinskimi minami na enote brigade Friuli, prodor 12. šlezijske divizije od Tolmina proti Kobaridu ter enote nadporočnika Erwina Rommla preko pobočij Kolovrata do vrha Matajurja.

"Vse obzorje v smeri Bovca se je bliskalo, preplavljeno s svetlobo in ognjenimi plameni. V to ognjeno poplavo so kot ognjeni meteorji leteli izstrelki velikih topov, postavljenih v vasi Soča. Vsakega je spremljal strašen trušč."
(Josef Vachál, Maliř na frontě, Paseka, 1996)