Črna soba

Pripoved o 29 mesecih pozicijskega bojevanja ob Soči zaključuje soba opozorila - Črna soba. Portreti alpinov med molitvijo preden so bili poslani v boj, vrata italijanskega vojaškega zapora, razpelo in skulptura alpina, ki žaluje na grobu svojega padlega tovariša, topovska lafeta sredi razbitega kamenja in železja, nad njo pa fotografije strahot vojne govorijo o nesmislu, ki se je v gorah po zavzetju Krna dogajal celih 28 mesecev. Vsi nadaljnji napadi italijanskih vojakov proti dobro utrjenim avstro-ogrskim položajem so bili neuspešni. Umik na izhodiščne položaje je dovoljevalo šele poročilo o hudih izgubah na bojišču. V stavbi, ki je danes muzej, je delovalo italijansko vojaško sodišče.

4. avgust 1915
"… Tedaj pa se je nenadoma zgodila neverjetna tragedija. Dva avstrijska topa, o katerih se nam ni niti sanjalo, sta odprla navzkrižni ogenj z desne in leve natanko med bersaljerje in vse pokosila. Navzkrižni ogenj mitraljezov iz razdalje, manjše od 300 metrov, je z vsakim rafalom podiral desetine mož. Bili smo nekaj više in prisostvovali strašni klavnici. …

15. avgust 1915
Šele danes sem lahko doumel, kako neizmerna je bila nesreča. 21. bataljona, z izjemo preživele petdeseterice, ni več, 7. in 9. četa 36. bataljona sta prepolovljeni, 23. bataljon je zdesetkan. Strašen polom. …"

(Virgilio Bonamore, Dnevnik 1915)