Vhodna veža

Vhodna veža s simbolno postavitvijo obiskovalca uvede v tematiko stalne postavitve z zemljevidi, ki prikazujejo evropska bojišča v prvi svetovni vojni in preoblikovanje političnih meja po koncu vojne, z zastavami, s portreti vojakov mnogih narodnosti in nagrobnimi kamni iz vojaških pokopališč v Zgornjem Posočju.

Podobno nalogo imajo tudi Kobariške sobe v prvem nadstropju muzeja (št. 1, 2, 3), ki predstavljajo tisočletja burne zgodovine Kobarida. Kraj na stičišču Soške in Nadiške doline, ki povezujeta Furlanijo in Koroško, je bil prav zaradi svoje lege prizorišče številnih spopadov in vojn. V preteklem stoletju je bila zastava na kobariškem trgu zamenjana kar desetkrat. Obiskovalci najdejo v teh sobah obilo informacij, ki so dobrodošle pred obiskom Kobariške zgodovinske poti in arheološkega najdišča poznoantične naselbine Tonocov grad.

Zbirka, posvečena soški fronti, vključuje Krnsko sobo, Belo sobo, Sobo zaledja, Črno sobo in 2. nadstropje s kaverno.


"Kobariški muzej ni muzej vojne, pač pa človeka in njegove stiske. Ni muzej zmage in slave, osvojenih in poteptanih zastav, zavojevanja in maščevalnosti, revanšizma in nacionalnega ponosa. V ospredju je človek, tisti, ki glasno ali pri sebi, zase ali pa za sotrpine, v različnih jezikih sveta nenehno govori: "Prekleta vojna!" V kratki kletvi je zajeta temeljna izpoved Kobariškega muzeja, njegova uspešnost ter pravica in potreba, da živi in se razvija."
(Dr. Branko Marušič, Kobariški muzej - Vodnik po muzeju)