Kobariška zgodovinska pot

Pot povezuje kraje v okolici Kobarida, Kobariska-zgodovinska-potkjer so pomembni zgodovinski, kulturni in naravni spomeniki. Dolga je pet kilometrov, za oglede potrebujete od tri do pet ur.

KOBARID, eno najbolj znamenitih zgodovinskih mest v Sloveniji, je bil naseljen že v halštatski dobi, razcvet pa je doživel v rimskem obdobju. Znan je predvsem po "bitki pri Kobaridu" oktobra 1917, ki je kraj postavila na svetovni zemljevid. Med drugo svetovno vojno je bil središče osvobojenega ozemlja Kobariške republike. V bližini je znamenita poznoantična višinska naselbina Tonocov grad.
Zgodovinski dogodki so predstavljeni v Kobariškem muzeju, ki je leta 1993 prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope.
Bližnja Soča ponuja prvovrstne možnosti za kajakaštvo, rafting, športno ribištvo in druge vodne športe.
Okoliške gore nudijo izvrstne pogoje za planinarjenje, jadralno padalstvo, gorsko kolesarstvo in alpinizem.
Kobarid je tudi kulinarična prestolnica Primorske, saj premore več vrhunskih restavracij.

KMuzej1. KOBARIŠKI MUZEJ

Muzej prikazuje dogajanje med prvo svetovno vojno na soški fronti ter še posebej 12. soško bitko, ki je znana kot "bitka pri Kobaridu". Bila je eden največjih spopadov v gorati pokrajini v zgodovini, ob 11. soški bitki največji vojaški spopad na slovenskih tleh, najuspešnejša prebojna operacija v prvi svetovni vojni in eden prvih primerov bitke z elementi bliskovite vojne.
Na kratko je predstavljena tudi zgodovina Kobarida od prazgodovine do danes.
Za prispevek k evropski kulturni dediščini je muzej prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope za leto 1993. Odprt je vse dni v letu.

 

 

2. ITALIJANSKA KOSTNICA Italijanska kostnica Kobarid

Kostnica je zgrajena na Gradiču okoli cerkve sv. Antona. Do nje vodi cesta, ob kateri so postavljene postaje križevega pota.
Kostnico je septembra 1938 otvoril Benito Mussolini. Zgrajena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se zožujejo proti vrhu, prav na vrhu pa stoji cerkev sv. Antona, posvečena leta 1669. V kostnico so bili z okoliških vojaških pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7014 znanih in neznanih italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni.

 

 

3. TONOCOV GRADTonocov grad

Tonocov grad je skalna vzpetina blizu Kobarida. Zaradi svoje naravno zavarovane lege je bil skozi stoletja uporabljen kot naselbina. Poseljen je bil v različnih obdobjih od bakrene dobe do srednjega veka. Največji razcvet je naselbina doživela v poznorimski in poznoantični dobi, v času od 4. do 6. stoletja n. š.. Ob koncu 5. stoletja je bila na griču zgrajena naselbina z več kot dvajsetimi hišami in več cerkvami. Odlično ohranjene stavbne ostaline ter bogate najdbe uvrščajo Tonocov grad med najpomembnejše poznoantične višinske naselbine v vzhodnih Alpah.


 

 


4. ITALIJANSKA OBRAMBNA ČRTA

S Tonocovega gradu nas steza, ki so jo uporabljali že staroselci, deloma pa dogradili italijanski vojaki med prvo svetovno vojno, pripelje k Soči.
V prvi svetovni vojni je italijanska vojska zgradila v Posočju tri obrambne črte. Del tretje obrambne črte se je vil ob desnem in levem bregu Soče. Zgodovinska pot nas pelje skozi strelske jarke, utrdbe in zgradbe, namenjene obrambi prehoda čez Sočo in cestam na desnem bregu Soče.

5. SOTESKA SOČE

Od Trnovega ob Soči do Kobarida teče Soča v globoki soteski s številnimi tolmuni, brzicami in ogromnimi skalami v rečni strugi. Pred Napoleonovim mostom se zgornji tok Soče končuje s približno 200 metrov dolgimi, do 15 metrov globokimi in na najožjem delu le dva metra širokimi koriti.
Desni in levi breg Soče povezuje nova, 52 metrov dolga brv, zgrajena prav na mestu, kjer je že bila med prvo svetovno vojno. Brv sta leta 1998 zgradila Kobariški muzej in Turistično društvo Kobarid.

6. SLAPOVI POTOKA KOZJAK Kozjak

Potok Kozjak, levi pritok Soče, izvira v več povirnih krakih visoko pod Krnčico (2142 m), teče skozi več korit in pada v šestih slapovih, od katerih sta obiskovalcem dostopna le zadnja dva.
V iztočnem ustju spodnjih korit potoka Kozjaka je nastal najbolj slikovit slovenski slap - Veliki Kozjak. Približno 250 metrov pod njim pada voda še enkrat.
Značilno okolje Velikega Kozjaka ustvarja posebno razpoloženje. Slap je izdolbel nekakšno podzemeljsko dvorano, katere dno zaliva prostran tolmun modrozelene barve, stene pa so zasigane kot v kraških jamah. Od temačnosti te dvoranice se odbija 15 metrov visok bel steber vode.
Dostop do slapu Kozjak je na poti iz Kobarida proti vasi Drežnica. Odcep za slap je kmalu za Napoleonovim mostom čez reko Sočo.

7. ITALIJANSKA OBRAMBNA ČRTA

Ko se vračamo od slapov Kozjaka, se pot odcepi levo navzgor k utrdbam iz prve svetovne vojne. Na vzpetini kraljujeta mitraljezno gnezdo in opazovalnica. Nedaleč stran je v pobočje stisnjena urejena kaverna, ki sodi v niz zaklonišč, razporejenih v sistem krožne obrambe. Večina teh je zasutih, le tri so odkopana. Z vrha opazovalnice se ponuja prelep razgled na velik del zgodovinske poti in na zelene tolmune Soče.
Od tu se odcepi pot, ki vodi po urejenih in označenih vojaških cestah po pobočjih Ozbena proti Drežnici in Ladram.

8. NAPOLEONOV MOST Napoleonovmost Soča - Kobarid

Oba bregova Soče pod Kobaridom je že v davnih časih povezoval most. Stari most iz leta 1750 so poimenovali Napoleonov most, saj je čezenj korakala Napoleonova vojska. 24. maja 1915, dan po vojni napovedi, so umikajoči se avstrijski vojaki most za seboj razstrelili. Italijani so nato zgradili sprva leseni, kasneje pa železni most. Med drugo svetovno vojno so partizani branili osvobojeno ozemlje Kobariške republike tudi pri mostu. V spomin stojita tam dve obeležji.

 
 


9. MUZEJ SIRARSTVA

Muzej sirarstva (s stalno razstavo Od planike do Planike) je muzej Mlekarne Planika, ki svoje okusne proizvode razvija iz večstoletne tradicije posoškega sirarstva. Dediščina planin in planinskega pašništva je predstavljena z etnološkimi eksponati, dokumentarnim filmom in rekonstrukcijo planinskega stanu z vso pripadajočo opremo za predelavo mleka. V trgovinici lahko kupimo znameniti sir Tolminc, druge mlečne izdelke in tipične izdelke domače obrti.

Ogled muzeja ni organiziran v sklopu vodenj Kobariškega muzeja po Kobariški zgodovinski poti. Za dodatne informacije se obrnite na Mlekarno Planiko.

Opis Kobariške zgodovinske poti z zemljevidom si lahko natančneje ogledate tukaj.